ਵਿਗਿਆਪਨ

ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ HCl (ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਸੀ.ਐਲ

ਨਿ Newsਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ

ਵਿਗਿਆਪਨ

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ HCl ਹੈ, ਖੋਜ ਵਾਲੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + ਪੀਡੀਸੀਐਲ2 → 2HCl + CO2 + Pd C2H5Cl → C2H4 + ਐੱਚ Cl2 + H2O → HCl + ਐਚ.ਸੀ.ਐਲ.ਓ. Cl2 + H2S → 2HCl + S CH4 + Cl2 → ਸੀ.ਐਚ.3Cl + ਐੱਚ 3 ਸੀ.ਐੱਲ2 + 2NH3 → 6HCl + N2 ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ.2 + H2SO4 → 2HCl + ਬਾਸੋ4 C2H5OH + C6H5-COCl → HCl + C6H5ਸੀਓਓਸੀ2H5 FeCl2 + 4 ਨਵੰਬਰ3 → ਐੱਚ2O + 2 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ + ਨਹੀਂ2 + ਫੇ (ਕੋਈ ਨਹੀਂ)3)3

ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ HCl ਹੈ

Cl2 + H2 → 2HCl

ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ HCl (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ) ਹੈ।ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਸੜਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ HCl ਹੈ

C2H5Cl → C2H4 + ਐੱਚ 5O2 + C4H6Cl2 H 2 ਐਚ2O + 2 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ + 4 ਸੀ2 NH4Cl → HCl + NH3

ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ HCl (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ) ਹੈ।ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਆਕਸੀਕਰਨ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ HCl ਹੈ

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + ਪੀਡੀਸੀਐਲ2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + H2O → HCl + ਐਚ.ਸੀ.ਐਲ.ਓ. 3 ਸੀ.ਐੱਲ2 + 2NH3 → 6HCl + N2 FeCl2 + 4 ਨਵੰਬਰ3 → ਐੱਚ2O + 2 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ + ਨਹੀਂ2 + ਫੇ (ਕੋਈ ਨਹੀਂ)3)3 HClO → HCl + O2 Cl2 + 2HBr → Br2 + 2 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ H2SO4 + 2KCl → 2HCl + K2SO4 4 ਸੀ.ਐੱਲ2 + 4H2O + H2ਐੱਸ → ਐੱਚ2SO4 + 8 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ 10 ਅੱਲ + 6NH4ਕਲੋ4 → 5ਅਲ2O3 + 9H2O + 6 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ + 3N2

ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ HCl (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ) ਹੈ।ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਸਿੰਗਲ-ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ HCl ਹੈ

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl 3 ਸੀ.ਐੱਲ2 + 2NH3 → 6HCl + N2 CH4 + 2 ਸੀ.ਐੱਲ2 ਸੀ + 4 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl H2O + CH3COCl → CH3COOH + ਐੱਚ CH3Cl + CH3COOH → HCl + CH3ਕੋਚ3 CH4 + Cl2 → ਸੀ.ਐਚ.3Cl + ਐੱਚ CH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl2 2 ਸੀ.ਐੱਲ2 + CH2Cl2 → HCl + ਸੀਐਚਸੀਐਲ3 Cl2 + ਸੀਐਚਸੀਐਲ3 → HCl + ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.4

ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ HCl (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ) ਹੈ।ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਡਬਲ-ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ HCl ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ.2 + H2SO4 → 2HCl + ਬਾਸੋ4 H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4 H2SO4 + 2NaCl → 2HCl + Na2SO4 2NH3 + ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ2 → (NH2)2CO + 2 ਐੱਚ ਸੀ ਐਲ ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ.5 + 5HF → 5HCl + ਐਸਬੀਐਫ5 5H2O + 2 ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਐਲ5 → 10HCl + Sb2O5 CH4 + Cl2 → ਸੀ.ਐਚ.3Cl + ਐੱਚ CH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl2 2 ਸੀ.ਐੱਲ2 + CH2Cl2 → HCl + ਸੀਐਚਸੀਐਲ3 Cl2 + ਸੀਐਚਸੀਐਲ3 → HCl + ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.4

ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ HCl (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ) ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਪਨ

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ

ਟੀਵੀਬੀ ਮੈਟ ਥੀ Để ਐਨ.ਐਚ.ਓ.

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ


ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? : ਡੀ

ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਬੰਦ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ - :(