ਰਸਾਇਣ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਰਸਾਇਣਕ ਦਿਲਚਸਪ, ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ


ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ

ਗੈਲਿਅਮ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

ਗੈਲਿਅਮ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਗੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਮਿਸਟ ਮੈਂਡੀਵ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਸੀ.

ਜ਼ਿੰਕ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

ਜ਼ਿੰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਕੈਲਾਮੀਨ ਲੋਸ਼ਨ, ਫਲੇਟੀ ਸਕੈਲਪ ਲਈ ਡੈਂਡਰਫ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਰਮ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ.

ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

ਤਾਂਬੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਲ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਖਨਨ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਤ ਹੈ

ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ
ਵਿਗਿਆਪਨ

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ

ਟੀਵੀਬੀ ਮੈਟ ਥੀ Để ਐਨ.ਐਚ.ਓ.

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ


ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? : ਡੀ

ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਬੰਦ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ - :(


>