ਵਿਗਿਆਪਨ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ bitਰਬਿਟਲਸ | ਅਪਡੇਟ 2022

ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਅਣੂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ


ਨਿ Newsਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ

ਵਿਗਿਆਪਨ
 # ਐਕਟੋਮਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ
1 ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 1s1
2 ਹਲੀਅਮ 1s2
3 ਲਿਥੀਅਮ [ਉਹ] 2 ਸ1
4 ਬੇਰਿਲਿਅਮ [ਉਹ] 2 ਸ2
5 Boron [ਉਹ] 2 ਸ22p1
6 ਕਾਰਬਨ [ਉਹ] 2 ਸ22p2
7 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ [ਉਹ] 2 ਸ22p3
8 ਆਕਸੀਜਨ [ਉਹ] 2 ਸ22p4
9 ਫਲੋਰਾਈਨ [ਉਹ] 2 ਸ22p5
10 neon [ਉਹ] 2 ਸ22p6
11 ਸੋਡੀਅਮ [ਨੇ] 3 ਐਸ1
12 ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਅਮ [ਨੇ] 3 ਐਸ2
13 ਅਲਮੀਨੀਅਮ [ਨੇ] 3 ਐਸ23p1
14 ਸਿਲੀਕਾਨ [ਨੇ] 3 ਐਸ23p2
15 ਫਾਸਫੋਰਸ [ਨੇ] 3 ਐਸ23p3
16 ਗੰਧਕ [ਨੇ] 3 ਐਸ23p4
17 ਕਲੋਰੀਨ [ਨੇ] 3 ਐਸ23p5
18 ਆਰਗੋਨ [ਨੇ] 3 ਐਸ23p6
19 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ [ਅਰ] 4 ਸ1
20 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ [ਅਰ] 4 ਸ2
21 ਸਕੈਂਡੀਅਮ [ਅਰ] 3 ਡੀ14s2
22 ਧਾਤੂ [ਅਰ] 3 ਡੀ24s2
23 ਵੈਨਡੀਅਮ [ਅਰ] 3 ਡੀ34s2
24 Chromium [ਅਰ] 3 ਡੀ54s1
25 ਮੈਗਨੀਜ [ਅਰ] 3 ਡੀ54s2
26 ਆਇਰਨ [ਅਰ] 3 ਡੀ64s2
27 ਕੋਬਾਲਟ [ਅਰ] 3 ਡੀ74s2
28 ਨਿੱਕਲ [ਅਰ] 3 ਡੀ84s2
29 ਕਾਪਰ [ਅਰ] 3 ਡੀ104s1
30 ਜ਼ਿੰਕ [ਅਰ] 3 ਡੀ104s2
31 ਗੈਲਿਅਮ [ਅਰ] 3 ਡੀ104s24p1
32 ਜਰਮੇਨੀਅਮ [ਅਰ] 3 ਡੀ104s24p2
33 ਆਰਸੇਨਿਕ [ਅਰ] 3 ਡੀ104s24p3
34 ਸੇਲੇਨਿਅਮ [ਅਰ] 3 ਡੀ104s24p4
35 ਬ੍ਰੋਮੀਨ [ਅਰ] 3 ਡੀ104s24p5
36 Krypton [ਅਰ] 3 ਡੀ104s24p6
37 ਰੂਬੀਆਈਡੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 5 ਸ1
38 ਸਟ੍ਰੋਂਟਿਅਮ [ਕੇਆਰ] 5 ਸ2
39 ਯੈਟਰੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ15s2
40 ਜ਼ਿਰਕੋਨਿਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ25s2
41 ਨਿਓਬੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ45s1
42 ਮੋਲਾਈਬਡੇਨਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ55s1
43 ਟੈਕਨੀਟੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ55s2
44 ਰੂਥਨੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ75s1
45 ਰੋਡੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ85s1
46 Palladium [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ10
47 ਸਿਲਵਰ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s1
48 ਕੈਡਮੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s2
49 indium [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s25p1
50 ਟਿਨ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s25p2
51 ਸੁਰਖੀ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s25p3
52 ਟੈੱਲੂਰੀਅਮ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s25p4
53 iodine [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s25p5
54 ਜ਼ੀਨੋਨ [ਕੇਆਰ] 4 ਡੀ105s25p6
55 ਸੀਜ਼ੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 6 ਐੱਸ1
56 ਬੈਰੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 6 ਐੱਸ2
57 ਲੈਂਟਨਮ [ਐਕਸਈ] 5 ਡੀ16s2
58 ਸੇਰਿਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ15d16s2
59 ਪ੍ਰੈਸੋਡੀਮੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ36s2
60 Neodymium [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ46s2
61 ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ56s2
62 ਸਮਾਰੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ66s2
63 ਯੂਰੋਪਿਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ76s2
64 gadolinium [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ75d16s2
65 ਟੈਰਬੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ96s2
66 ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ106s2
67 ਹੋਲਮੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ116s2
68 ਅਰਬੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ126s2
69 ਥੂਲੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ136s2
70 ਯੱਟੀਬਰਬੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ146s2
71 ਲੂਟੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d16s2
72 ਹਾਫਨੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d26s2
73 ਟੈਂਟਲਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d36s2
74 ਟੰਗਸਟਨ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d46s2
75 ਰੀਨੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d56s2
76 ਓਸਮੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d66s2
77 ਇਰੀਡੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d76s2
78 Platinum [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d96s1
79 ਗੋਲਡ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s1
80 ਬੁੱਧ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s2
81 ਥੈਲੀਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s26p1
82 ਲੀਡ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s26p2
83 ਬਿਸਮਥ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s26p3
84 ਪੋਲੋਨਿਅਮ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s26p4
85 ਐਸਟੇਟਾਈਨ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s26p5
86 ਰਾਡੋਨ [ਐਕਸਈ] 4 ਐਫ145d106s26p6
87 ਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 7 ਐਸ1
88 ਰੈਡੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 7 ਐਸ2
89 ਐਕਟਿਨਿਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 6 ਡੀ17s2
90 ਥੋਰਿਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 6 ਡੀ27s2
91 ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਨੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ26d17s2
92 ਯੂਰੇਨੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ36d17s2
93 ਨੇਪਟੂਨਿਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ46d17s2
94 ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ67s2
95 ਅਮਰੀਕੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ77s2
96 ਕਰੀਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ76d17s2
97 ਬਰਕਲੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ97s2
98 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ107s2
99 ਆਈਨਸਟਾਈਨਿਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ117s2
100 ਫਰਮੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ127s2
101 ਮੈਂਡੇਲੇਵਿਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ137s2
102 ਨੋਬਲਿਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ147s2
103 ਲੌਰੇਨਸ਼ੀਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ147s27p1
104 ਰਦਰਫੋਰਡਿਅਮ [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d27s2
105 ਡਬਨੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d37s2
106 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d47s2
107 ਬੋਹਰੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d57s2
108 ਹਾਸੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d67s2
109 ਮੀਟਨੇਰੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d77s2
110 ਡਰਮਸਟੈਡਟੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d97s1
111 ਰੋਂਟੇਜਨੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s1
112 ਕੋਪਰਨੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s2
113 ਨਿਹੋਨੀਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s27p1
114 ਫਲੇਰੋਵਿਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s27p2
115 ਮੋਸਕੋਵਿਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s27p3
116 ਲਿਵਰਮੋਰਿਅਮ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s27p4
117 ਟੇਨੇਸਾਈਨ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s27p5
118 ਓਗਨੇਸਨ * [ਆਰ ਐਨ] 5 ਐਫ146d107s27p6

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੌਨਫਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ orਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ orਰਬਿਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇੱਕ fieldਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਅਣੂ bitਰਬਿਟਲ

1 ਐੱਸ, 2 ਐਸ, 2 ਪੀ, 3 ਐਸ, 3 ਪੀ, 4 ਐਸ, 3 ਡੀ, 4 ਪੀ, 5 ਐਸ, 4 ਡੀ, 5 ਪੀ, 6 ਐਸ, 4 ਐਫ, 5 ਡੀ, 6 ਪੀ, 7 ਐਸ, 5 ਐਫ, 6 ਡੀ, 7 ਪੀ

ਵਿਗਿਆਪਨ

ਨਿਯਮਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ

ਟੀਵੀਬੀ ਮੈਟ ਥੀ Để ਐਨ.ਐਚ.ਓ.

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ


ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? : ਡੀ

ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਬੰਦ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ - :(